CÀPSULES FOTOGRÀFIQUESCURSOS ANUALS 2023-2024

INICiACIÓ A LA FOTOGRAFIA
FOTOGRAFíA AVANZADA
FOTOGRAFíA AVANZADA


  Taller/Escola de fotografia

  C/Pere Alsius i Torent, 268B - Banyoles
   T 663 90 44 67 
   info@multifotos.org