CÀPSULES FOTOGRÀFIQUES

CURSOS  2023-2024

Inscripcions curs 2024-2025 a partir del 3 de juny

INICiACIÓ A LA FOTOGRAFIA
FOTOGRAFíA AVANZADA
FOTOGRAFíA AVANZADA  Taller/Escola de fotografia

  C/Pere Alsius i Torent, 268B - Banyoles
   T 663 90 44 67 
   info@multifotos.org