BECA MULTIFOTOS 2017/2018

FOTO CIUTADANS convoca la Beca de Fotografia MultiFotos 2017 amb l'objectiu de facilitar econòmicament a les persones amb talent l'accés al Curs de Fotografia Professional 2017/2018 de l'escola MultiFotos.
El plaç d'inscripció finalitza el 31 d'agost de 2017. Es donarà a coneixer el guanyador el 15 de setembre de 2015.

Objectiu de la Beca

El participant seleccionat de la beca tindrà cobertes les despeses acadèmiques del curs valorat en 1.580 € en la seva edició 2017/2018.

Forma de participació

 

Entrant a la web de Foto Ciutadans on hi haurà una pestanya d’inscripció on es demanarà:

 

Nom i Cognoms, DNI, Adreça, Telèfon, eMail, Acceptació de bases i adjuntar documentació.

 

L’arxiu adjunt, en format comprimit .zip o .rar s’anomenarà amb el nom i cognoms del participant i ha de contenir:

 

·  Document d'Identitat escanejat (DNI, NIE, Passaport en format .jpg o .pdf).

·  CV del participant. En cas de ser menor de 18 anys es requereix també una autorització dels seus pares o tutors legals escanejada en format .pdf.

·  Document .pdf amb el títol del projecte fotogràfic.

·  El treball: de 8 a 10 fotografies que representin el projecte fotogràfic propi de l'autor, sigui artístic o tècnic, amb les fotografies ordenades per numeració segons es vulgui representar el projecte. Aquestes imatges hauran de tenir un resolució màxima de 1.080 pix d'alçada i tenir un pes màxim d'1 Mbyte per fotografia.

·  El total de l'arxiu del projecte no pot excedir els 8 Mbytes.

·  Per a més informació sobre el Curs de Fotografia Professional dirigir-se a: Escola MultiFotos

 

Un cop complimentada i acceptada la preinscripció, es passarà al procés d’Inscripció. Per a completar aquest procés d’inscripció, haureu de presentar, físicament o bé per correu, a la botiga de Foto Ciutadans (C/dels Ciutadans, 16 - Girona 17004) un sobre tancat en el que en la seva part exterior hi haurà de constar escrit:

 

· Nom i cognoms de l’autor/a.

· Títol del projecte.

 

Dins d’aquest sobre tancat, caldrà trobar-hi:

 

· Les còpies en paper fotogràfic, mida 20x30, de cada una de les imatges presentades a la preinscripció. Darrera de cada còpia, hi haurà de constar el nom de l’autor/a del projecte, el títol del projecte i el número d’ordre corresponent a cada una d’aquestes.

· Un escrit amb el títol del projecte fotogràfic, una descripció del mateix i els motius pels quals es sol·licita la beca Foto Ciutadans del Curs Professional 2017/2018 MultiFotos.

· Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’autor/a.

 

No s’acceptaran projectes que no hagin passat correctament tots dos processos, tant el de preinscripció com el d’inscripció, en l’ordre i condicions que s’especifiquen en aquestes bases.

Requeriments de participació

La beca està oberta a la participació de qualsevol persona a partir de 16 anys (amb autorització del seu tutor legal) o major d’edat, independentment del seu lloc de procedència, que estiguin interessats i disposats a realitzar el curs de Fotografia Professional 2017/2018 de l’escola MultiFotos a Girona. A excepció de familiars i empleats de les dues entitats adscrites(Foto Ciutadans i MultiFotos). A més, la convocatòria també està oberta a clients i alumnes de les dues entitats.
El fet de participar en la convocatòria de la beca significa que s’assumeixen i s’accepten totes les bases de la convocatòria i no dóna dret a reclamació.
Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolta per el jutjat, Foto Ciutadans i MultiFotos de bona fe. L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la expulsió immediata del participant a la convocatòria.
Només hi haurà un guanyador i aquest obtindrà l’ajuda econòmica per a realitzar el Curs Professional descrit i actuarà com un altre alumne qualsevol de l’escola. La beca no pot bescanviar-se en cap cas, tampoc per el seu import en metàl·lic.
Els participants accepten ser inclosos a la base de dades de Foto Ciutadans i de MultiFotos. Les seves dades no es cediran a tercers i en tot moment podran exercir el seu dret a modificar o cancel·lar les seves dades. Igualment, autoritzen a FotoCiutadans i MultiFotos a utilitzar el seu nom (en cas de ser guanyador) i el seu treball exclusivament a promocionar les posteriors edicions de la beca Foto Ciutadans del Curs Professional de MultiFotos. La propietat, drets d’autor i drets d’us de les fotografies seguiran pertanyent als fotògrafs participants.
Si el guanyador de la beca és un alumne de MultiFotos que ja s’ha matriculat anteriorment al Curs Professional 2016/2017 mitjançant reserva de plaça se li abonarà íntegrament l’import que fins llavors hagués pagat.
L’escola MultiFotos es reserva el dret d’acceptar l’alumne a la beca, realitzant el possible perquè el Curs Professional sigui satisfactori per a l’alumne becat, així com l’alumne es compromet a seguir el curs adequadament.
Un cop acceptada la beca, la renúncia posterior a la realització del curs donarà lloc a la cancel·lació de la concessió de la beca i els seus drets.
L’incompliment de les obligacions i les bases dels participants a la beca suposarà la seva exclusió en la convocatòria.

Sistema de convocatòria i selecció

 

1. S’obre un plaç fins al 31 d’agost de 2017 a les 23:59h perquè els participants puguin enviar el treball que el motivi a poder accedir a la beca. Només podran optar a participar totes aquelles persones residents a l’Estat Espanyol i que puguin acreditar aquesta situació amb documentació oficial en el cas de que l’organització ho cregués necessari.

 

2. El jutjat comprovarà els treballs dels participants valorant la qualitat i originalitat de l’alumne i el seu interès acadèmic. Estarà format per quatre fotògrafs professionals i es donarà a conèixer la seva decisió de forma inapel·lable a través de les xarxes socials on participin les entitats així com les seves respectives pàgines web amb una data màxima del 15 de setembre.

 

3. El guanyador  serà avisat pel correu electrònic i telèfon que hagi facilitat en la inscripció.

 

El guanyador signarà un contracte amb l’escola MultiFotos en el qual es detallaran les obligacions de tots, entre elles:

 

-Assistència obligatòria de l’alumne a un mínim del 80% de les classes.

 

- Tasques d’assistent dels fotògrafs professionals que donaran classes al curs, comportant la realització de registres fotogràfics dels tallers.

 

-La cancel·lació no prevista del curs no donarà dret a la persona becada a rebre cap tipus d’indemnització.

 

-El curs acadèmic haurà de realitzar-se inevitablement durant el període descrit. No s’acceptaran un aplaçament per a anys posteriors.

 

Els treballs objectes de valoració per a la beca han de ser originals. Màxim un per persona. Per aquest, els participants asseguren que els seus treballs són propis i disposen de tots els drets sobre ells.

 

 

Foto Ciutadans i MultiFotos es reserven el dret de modificar les bases i condicions sense previ avís. El motiu pel qual es puguin modificar és per millorar aquestes bases sobre possibles incidències no previstes.


Ganador de la beca 2016-17   Eduard Martí  “Serendipitat”

 

 Serendipitat 

 

És curiós el do que té la fotografia, o al menys a mi m’ho sembla, pots començar amb una idea i aquesta, sense adonar-te’n, et pot portar a una altra. És evident que la fotografia és un art, i a més té l’art de fer-te descobrir coses sense proposar-t’ho mentre en buscaves unes altres, altrament dit serendipitat. 

 

És en aquest punt i després de gaudir del gran llibre Els Americans de Robert Frank que em va sorgir la idea de fer una aproximació d’aquella obra mestra al meu entorn més proper, és cert que en un primer contacte no em va impressionar massa… potser fruit d’una lectura massa ràpida o pel fet d’esperar trobar imatges més impactants. Però va ser en la seva relectura i deixant reposar el seu contingut que em vaig adonar de la seva magnitud, aquella aproximació d’un nou benvingut al seu país d’adopció em va sorprendre profundament. 

 

Aquella empremta, aquell pòsit quedà emmagatzemat en alguna part del disc dur més portàtil, “el cervell”, que amb el temps i deixant reposar les imatges i els elements com si fossin part d’un bon sofregit van anar fent xup-xup sense pressa… 

 

Durant el transcurs de la meva formació a la escola Multifotos vam treballar diferents temàtiques i tècniques que complementàvem amb treballs de camp, en una de les sortides organitzades pel professorat de l’escola vam visitar el que denominàvem de forma irònica el “parc d’atraccions”, el centre de Girona, el seu magnífic Call, els seus monuments, els seus carrers empedrats, els seus jocs de trons… la gran i monumental Girona. 

 

Recuperant i refregint el llibre els “Americans” i aquell viatge d’un jove fotògraf a l’Amèrica més profunda, la més desconeguda, copsant i ensenyant les seves diferències i desvetllant les seves realitats més amagades, vaig pensar que es podria lligar l’essència d’aquell gran llibre amb un retrat de l’altra Ciutat, de les “altres” ciutats que conviuen en qualsevol població. 

 

No tinc tant clar quin posicionament haig de prendre en aquest relat, però provaré de posar-me a la pell d’un Robert Frank que per encàrrec i amb una beca de la Fundació Guggeheim s’endinsà a la Amèrica Profunda, en el meu cas espero que amb l’ajut de la beca Multifotos-Ciutadans m’endinsi a “l’altra” ciutat, per conèixer millor com és i com es viu, posant-me en la pell d’un forà, d’un nou vingut, tal com va fer ell. Les seves fotos eren de gent, persones vistes d’una forma ben simple, sense artificis ni sofisticacions d’instagram, ell parlava que calia transmetre la humanitat del moment però interpreto que també, deixant part de tu mateix en cada instant. Només pretenc recollir l’essència, entesa com una subtil pinzellada d’aquella gran obra, en el meu primerenc treball. 

 

En Robert ja era un expert fotògraf però aquell viatge el va portar a l’excel·lència fotogràfica, en el meu cas com a aficionat i amant de la fotografia i amb objectius més humils, espero que aquest projecte em faci donar un pas important cap endavant en aquest apassionant viatge que és la fotografia. 

 

Em poso a caminar, a caminar per la ciutat, sense una direcció clara, evitant les postals. Camino per la ciutat i el veig dormint, ell diu que pensant, tinc la certesa que és l’únic que hi veu clar, la veig a ella caminant, àgil i rítmica ja fa temps que ho sap. A prop d’un bar cada migdia es veuen, ell hi porta la beguda ella hi fa hi fa el cafè, aviat es coneixeran. 

 

Ja fa massa temps que ell no troba el que busca i ella de moment només es deixa mirar. Elles en canvi, desitjarien amb tota la seva força que les miréssim i que les convidéssim a ballar, espero que ho aconseguiran. Camino i la veig tornant a casa, tot i que el va perdre fa temps ella sempre el té molt present i segueix veient-lo per allà on passa, en canvi allà, carrer a baix, ell ja no veu, ell ja no mira, ell ja no s’hi fixa en aquestes coses. A la gran Via, un autobús l’acaba de deixar, sol i perdut, amb posat desafiant resta palplantat. S’ha fet tard, ja hauria de ser a casa, però no l’han vingut a buscar, amb alguna excusa ja la convenceran... 

 

Eduard Martí

 

 

Ganadora de la beca 2015 -16  Eva Sancho "Un dia normal"

 

Un dia normal 

 

És dimarts. Sona el despertador, tan d’hora com de costum, lentament obro els ulls i durant dos segons em vénen al cap pensaments predictius sobre com anirà el dia d’avui. 

 

Llavors serà quan el primer peu en tocar el terra serà el peu esquerre. Moltes vegades, potser ni ens adonem d’aquest succés, o potser això ens porta a pensar que avui tot anirà malament i que cadascuna de les decisions i fets que ens passin estaran íntimament relacionats amb aquesta acció voluntària (o involuntària?) de quin peu ha arribat primer a tocar el terra. És aquí quan entra la mala sort o les supersticions que tots coneixem, per recordar-nos que cada una de les coses que fem durant el dia vindran marcades per successos que involuntàriament a nosaltres delimiten els èxits o fracassos del nostre dia a dia. 

 

Em vesteixo amb alguna peça de roba que em faci estar segura de mi mateixa i vaig lentament al bany per rentar-me la cara i així treure’m les lleganyes dels ulls. Veig que el mirall està trencat. Segona pista que em diu que avui tot anirà malament i a sobre que aquesta mala sort m’acompanyarà del braç durant set anys. Ens ho creiem o passem de llarg? 

 

Molta casualitat seria que mentre em preparo l’esmorzar, com encara no m’he tret la son de sobre, faci caure el saler i escampi tota la sal a sobre la taula. Vaig cap al menjador, m’assec a la cadira de sempre i quan aixeco el cap veig que el quadre que tinc al davant s’ha quedat torçat després d’haver-lo penjat el dia anterior. Però no insisteixo, prefereixo menjar-me les torrades amb melmelada i beure la tassa de cafè mentre miro per la finestra. 

 

És llavors quan m’adono que ha començat a ploure. He de buscar un paraigües per sortir de casa. Primer, però, m’he de tallar l’etiqueta de la camiseta que acabo de posar-me per primer cop i que m’està fent picors a la part esquerra de la cintura. És quan vaig a la tauleta i trobo les tisores amb forma de creu, però dissimulo i ràpidament les tanco. 

 

Recordo on tinc el paraigües, està a la part més alta de l’armari. Com en la meva genètica no hi era present el gen de l’altura necessito agafar l’escala per arribar-hi; i quan sóc a dalt el trobo i també trobo una caixa plena de fotografies que feia anys que havia donat per desapareguda, degut a la meva mala memòria per saber on deixo les coses quan em decideixo a ordenar-les. Em cau la caixa, em cauen les fotografies i he de baixar cuidadosament per l’escala de fusta i passar per sota per recuperar-les. 

 

Ja ho tinc tot endreçat i ben contenta per haver recuperat les meves fotografies. Abans de sortir al carrer he d’assegurar-me que el paraigües no està trencat, així que no em queda més remei que obrir-lo dins la meva habitació. 

Miro el calendari i efectivament, avui és dia tretze i ja sabeu quin dia de la setmana és. 

Però jo no crec amb supersticions, penso que la sort no es té, es busca i, per això, només espero el meu gat Nero, que em fa companyia dia i nit. I tu? Esperes la sort o la busques? 

 

Eva Sancho

  Taller/Escuela de fotografía
  Sant Isidre 53 | 17003 Girona
  T 972 417 289
  info@multifotos.org