BECA MULTIFOTOS 2019/2020

FOTO CIUTADANS convoca la Beca de Fotografia MultiFotos 2019 amb l'objectiu de facilitar econòmicament a les persones amb talent l'accés al Curs de Fotografia Professional 2019/2020 de l'escola MultiFotos.
El plaç d'inscripció finalitza el 31 d'agost de 2019. Es donarà a coneixer el guanyador el 26 de setembre de 2019.

Objectiu de la Beca

El participant seleccionat de la beca tindrà cobertes les despeses acadèmiques del curs valorat en 1.580 € en la seva edició 2019/2020.

Forma de participació

 

Entrant a la web de Fotociutadans on hi trobareu una pestanya d’inscripció on es demanarà:

 

Nom i Cognoms, DNI, Adreça, Telèfon, eMail, Acceptació de bases i adjuntar documentació.

 

L’arxiu adjunt, en format comprimit .zip o .rar s’anomenarà amb el nom i cognoms del participant i ha de contenir:

 

·  Document d'Identitat escanejat (DNI, NIE, Passaport en format .jpg o .pdf).

·  CV del participant. En cas de ser menor de 18 anys es requereix també una autorització dels seus pares o tutors legals escanejada en format .pdf.

·  Document .pdf amb el títol del projecte fotogràfic.

·  El treball: de 8 a 10 fotografies que representin el projecte fotogràfic propi de l'autor, sigui artístic o tècnic, amb les fotografies ordenades per numeració segons es vulgui representar el projecte. Aquestes imatges hauran de tenir un resolució màxima de 1.080 pix d'alçada i tenir un pes màxim d'1 Mbyte per fotografia.

 

·  El total de l'arxiu del projecte no pot excedir els 8 Mbytes.

·  Per a més informació sobre el Curs de Fotografia Professional dirigir-se a: Escola MultiFotos

· Un escrit amb el títol del projecte fotogràfic, una descripció del mateix i els motius pels quals es sol·licita la beca Foto Ciutadans del Curs Professional 2019/2020 MultiFotos.

· Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’autor/a. 

 

No s’acceptaran projectes que no hagin passat correctament tots dos processos, tant el de preinscripció com el d’inscripció, en l’ordre i condicions que s’especifiquen en aquestes bases.

Requeriments de participació

La beca està oberta a la participació de qualsevol persona a partir de 16 anys (amb autorització del seu tutor legal) o major d’edat, independentment del seu lloc de procedència, que estiguin interessats i disposats a realitzar el curs de Fotografia Professional 2019/2020 de l’escola MultiFotos a Girona. A excepció de familiars i empleats de les dues entitats adscrites(Foto Ciutadans i MultiFotos). A més, la convocatòria també està oberta a clients i alumnes de les dues entitats.
El fet de participar en la convocatòria de la beca significa que s’assumeixen i s’accepten totes les bases de la convocatòria i no dóna dret a reclamació.
Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolta per el jutjat, Foto Ciutadans i MultiFotos de bona fe. L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la expulsió immediata del participant a la convocatòria.
Només hi haurà un guanyador i aquest obtindrà l’ajuda econòmica per a realitzar el Curs Professional descrit i actuarà com un altre alumne qualsevol de l’escola. La beca no pot bescanviar-se en cap cas, tampoc per el seu import en metàl·lic.
Els participants accepten ser inclosos a la base de dades de Foto Ciutadans i de MultiFotos. Les seves dades no es cediran a tercers i en tot moment podran exercir el seu dret a modificar o cancel·lar les seves dades. Igualment, autoritzen a FotoCiutadans i MultiFotos a utilitzar el seu nom (en cas de ser guanyador) i el seu treball exclusivament a promocionar les posteriors edicions de la beca Foto Ciutadans del Curs Professional de MultiFotos. La propietat, drets d’autor i drets d’us de les fotografies seguiran pertanyent als fotògrafs participants.
Si el guanyador de la beca és un alumne de MultiFotos que ja s’ha matriculat anteriorment al Curs Professional 2019/2020 mitjançant reserva de plaça se li abonarà íntegrament l’import que fins llavors hagués pagat.
L’escola MultiFotos es reserva el dret d’acceptar l’alumne a la beca, realitzant el possible perquè el Curs Professional sigui satisfactori per a l’alumne becat, així com l’alumne es compromet a seguir el curs adequadament.
Un cop acceptada la beca, la renúncia posterior a la realització del curs donarà lloc a la cancel·lació de la concessió de la beca i els seus drets.
L’incompliment de les obligacions i les bases dels participants a la beca suposarà la seva exclusió en la convocatòria.

Sistema de convocatòria i selecció

 

1. S’obre un plaç fins al 31 d’agost de 2019 a les 23:59h perquè els participants puguin enviar el treball que el motivi a poder accedir a la beca. Només podran optar a participar totes aquelles persones residents a l’Estat Espanyol i que puguin acreditar aquesta situació amb documentació oficial en el cas de que l’organització ho cregués necessari.

 

2. El jutjat comprovarà els treballs dels participants valorant la qualitat i originalitat de l’alumne i el seu interès acadèmic. Estarà format per quatre fotògrafs professionals i es donarà a conèixer la seva decisió de forma inapel·lable a través de les xarxes socials on participin les entitats així com les seves respectives pàgines web amb una data màxima del 20 de setembre.

 

3. El guanyador  serà avisat pel correu electrònic i telèfon que hagi facilitat en la inscripció.

 

El guanyador signarà un contracte amb l’escola MultiFotos en el qual es detallaran les obligacions de tots, entre elles:

 

-Assistència obligatòria de l’alumne a un mínim del 80% de les classes.

 

- Tasques d’assistent dels fotògrafs professionals que donaran classes al curs, comportant la realització de registres fotogràfics dels tallers.

 

-La cancel·lació no prevista del curs no donarà dret a la persona becada a rebre cap tipus d’indemnització.

 

-El curs acadèmic haurà de realitzar-se inevitablement durant el període descrit. No s’acceptaran un aplaçament per a anys posteriors.

 

Els treballs objectes de valoració per a la beca han de ser originals. Màxim un per persona. Per aquest, els participants asseguren que els seus treballs són propis i disposen de tots els drets sobre ells.

 

 

Foto Ciutadans i MultiFotos es reserven el dret de modificar les bases i condicions sense previ avís. El motiu pel qual es puguin modificar és per millorar aquestes bases sobre possibles incidències no previstes.


RESULTADOS DE LA BECA DE ESTUDIOS MULTIFOTOS 2017-2018

Fotografía: Sandra Escobedo Ferreres
Fotografía: Sandra Escobedo Ferreres

 

A continuación los trabajos de la ganadora y los finalistas de la beca de estudios 2017-2018. 

 

Desde la escuela queremos dar la gracias a todos los participantes a los 5 miembros del jurado y en especial a Fotociutadans para permitir un año más que un estudiante entre en curso de Fotografía profesional y de autor y tenga los gastos cubiertos.

Leer más

RESULTADOS DE LA BECA DE ESTUDIOS MULTIFOTOS 2016-2017

A continuación los trabajos del ganador y los finalistas de la beca de estudios 2016-2017. 

Desde la escuela queremos dar la gracias a todos los participantes a los 5 miembros del jurado y en especial a Fotociutadans

para permitir un año más que un estudiante entre en curso de Fotografía profesional y tenga los gastos cubiertos.

Leer más

  Taller/Escuela de fotografía
  Sant Isidre 53 | 17003 Girona
  T 972 417 289
  info@multifotos.org